Kehtna Põhikooli 2016/2017 aasta õpetaja on Lea Karjane.

Lea on Kehtna Põhikooli muusikaõpetaja, tänu kellele on meie koolis palju andekaid laululapsi. Õpilastele meeldivad tema tunnid ja ta annab oma tunde naudinguga. Ta on alati rõõmsameelne, abivalmis, sõbralik ja asjalik. Alati naerulsui!Võiks ju öelda, et Lea  suudab teisi oma pilli järgi tantsima panna.

Iga-aastased Lea korraldatud laste laululaagrid on õpilaste seas populaarsed. Koos lauldakse, mängitakse ja sõbrunetakse. Lea töökus ja sihikindlus on lapsi laulupeole viinud. Nii väikeseid, kui ka suuri!

Lea kannab väärikalt rahvariideid! Peab lugu liikumisest igal aastaajal! Sport on Lea elustiil! Ta võtab osa kooli üritustest, isegi kui ülesanne nõuab eneseületamist!

Lea tantsib segarahvatantsurühmas „Umbsõlg“. Koos „Umbsõle“ särasilmsete tantsijatega võetakse osa ka erinevatest kogukonna üritustest ja pidudest.

Lea ei karda raskusi. Juba mitmendat aastat on ta osa võtnud Põrgupõhja retkedest.

Ja nagu Leale omane, naudib ta igat hetke, pannes ka oma meeskonnaliikmed enne finishit „tantsima“JLeaga julgeb luurele minna küllJKui Lea just ei võistle, siis annab ta oma panuse muul moel. Tema tegemised on tulemuslikud ja austust ning uhkust väärivad! Tema käe all sirguvad ka klassijuhataja rollis olles toredad

ühtehoidvad õpilased. Õpilased ütlevad: „Ta on hea ja tore. Ta on rahulik, lahke ja tema tunnid on lõbusad. Lea annab edasi nii rõõmu, kui ka sõprust!“

Leaga ei hakka kunagi igav! Teda ümbritseb alati toetav ja armastav perekond! Tal on toredad ja kindlameelsed sõbrad kellega on alati lõbus!

Lea pilk on alati tulevikku suunatud, kuid see ei sega tal nautida igat hetke siin ja praegu! Selline on meie Lea! Oleme uhked tema üle! 

Palju õnne Kehtna Põhikooli 2016/2017 aasta õpetaja tiitli puhul!

Kehtna Põhikooli 2015/16 aasta õpetaja

Meie kooli aasta õpetaja on Ragne Falilejev. Ragne asus meie kooli tööle 2011. aastal klassiõpetajana. Ta on positiivne, aktiivne ja lastesõbralik. Ta on panustanud lisaks tavatööle kooli maine kujundamisele väga oluliselt.

Ta on sõbralik, jõuab palju ja reageerib kohe, kui selleks vajadus. Olen käinud mitmel aastal tema tundides ja mulle meeldib, kuidas ta tunde läbi viib.

Ta julgeb avaldada arvamust ning käsitleb kooliga seotud teemasid laiemalt kui ainult enda klassi ja aine seisukohalt.

Ta võttis kohe vedu robootika teemal, hakkas end ise koolitama ning on nakatanud robootikavaimu omajagu nooremaid ja vanemaid õpilasi.

Pärast 3 aastat nurinat kodulehe aadressil, oli just tema see, kelle initsiatiivil uus koduleht valmis. Ta on innustanud õpetajaid kodulehele kaasa töötama, tuletanud meelde ning ilmselgelt kulutanud palju oma aega kodulehe uuendamisele.

Ta on võtnud vabatahtlikult endale olulise lisakohustuse esindada õpetajaid hoolekogus ning on teinud seda vastutustundlikult ja aktiivselt. Eelmine aasta oli hoolekogus pingeline ning ta tegi oma tööd hästi tunnetades erinevate rollide piire ning kuritarvitamata usaldust.

 

 

Palju Õnne Ragne!

 

 

"Archimedes tunnustab"

 

Täna toimus Tallinnas Õpetajate Majas pidulik üritus "Archimedes tunnustab" kus  punaste õunte ja tänukirjaga tunnustati parimat tudengiblogijat, parimaid praktilugude ja fotode autoreid, parima haridusvideo, disaini- ja nutiteo autoreid ning parimat õpirändurit. 

 

Tänuürituse lõpus anti välja kolm kuldõuna. Kuldse õunaga autasustatakse haridusalases töös väljapaistvaid tulemusi saavutanud asutusi ja inimesi. Elukestva Õppe Programmi (2007-2013) viimaste aastate säravamaks koostööprojektiks üldhariduskoolide hulgas valiti Kehtna Põhikooli "Vesi kui elu allikas". 

 
Selline autasu tabas vastuvõtul viibinud õpetaja Evelyn Kurge väga ootamatult. Üleandmisel toodi välja projekti tugevusteks mitmekülgne vee-teema käsitlemine, aktiivne blogipidamine ning tihe ürituste kalender. Koostatud materjalid ning kogetu on salvestatud nii eesti kui ka inglise keeles  "Water - the Spring of Life" 2011-2013 blogisse. 
 
Auhinda võivad omaks pidada Kehtna Põhikooli kauaegne loodusainete õpetaja Meeli Jänes ning kõik õpilased (2012.-2014. aastatel lõpetanud) ja õpetajad, kes projekti tegemistesse olulise panuse andsid, samuti Kehtna Vallavalitsus hea koostöö eest. 
 
Autasustamisele järgnes Kinoteatri etendus "Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine". 
 
Evelyn Kurg, projekti "Vesi kui elu allikas" koordinaator

 

Kehtna Põhikooli 2014/15 aasta õpetaja

Meie kooli aasta õpetaja on eripedagoog Anu Käsk. Anu asus meie kooli tööle 2012. aastal eripedagoogina. Ta on töökaaslasena alati rõõmsameelne, heasüdamlik ja abivalmis. Oma töös on ta väga professionaalne ja kohusetundlik. Tänu tema õpetamisele saavad abi väga paljud meie kooli õpilased. Tema individuaalne õpetamine ning lapsest lähtuvalt koostatud õppekava teeb ka teiste õpetajate töö lihtsamaks. Ta on valmis lapsevanemaid nõustama ja tugivõrgustikus on  üheks olulisemaks lüliks. Suhtleb väljaspool kooli vastavate spetsialistidega ja paneb esikohale ikka lapse huvid. Peale oma tööülesannete on ta alati valmis aitama kaasa klassiväliste ürituste korraldamisel. Lisaks suurele töökoormusele jõuab Anu tegeleda ka oma hobidega, mida ta väga armastab - käsitöö, maalimine ning jalgrattasõit.

Ta on ise liiga tagasihoidlik, et ennast kiita, kuid liiga vajalik, et teda peita!

Palju õnne, Anu!

 
20.aprillil esindasid meie kooli maakondlikul eesti keele olümpiaadil 5.klassist Dominik Ian Morozov (III koht), 6. klassist Elizabeth Tähe, Tuuli Soomets, Rain Verrev. 
 

15.aprillil lõppenud maakondlikul Netikirjariinil osalesid Eneli Umbsaar, Heiki Vaabel, Tanel Toomla ja Rain Verrev. Nad saavutasid I koha.

12.aprillil esindasid meie kooli õpioskuste olümpiaadil 3.klassi õpilased Liisa Kukk ja Angelica Jorš, 2.klassi õpilased Laura Koit ja Laura Laksberg.

9.aprillil osales 9.klassi õpilane Andres Kauri Eesti koolinoorte füüsikaolümpiaadil ja saavutas 17.koha.

15.märtsil esindas meie kooli 4. klassi emakeele olümpiaadil Ingel Iiris Kaer

11. märtsil 2016, toimunud maakonna muusikaõpetuse olümpiaadil esindas meie kooli Annika Kauri, kes saavutas III koha

11.märtsil esindasid meie kooli maakonna inglise keele olümpiaadil Rain Verrev ja Angela Pajo.

4.märtsil osalesid meie kooli õpilased matemaatika olümpiaadil. 4.klassist Aliise Mäevälja ja Ingel Iiris Kaer;  5.klassist Dominik Ian Morozov, Markus Habo ja Rasmus Reispass; 6.klassist Rain Verrev (Ikoht), Agnes Markus ja Romet Laas

3. märtsil 2016, toimus 4.-6.klasside matemaatikaolümpiaad. 4.klassist osalesid Aliise Mäevälja ja Ingel Iiris Kaer, 5.klassist Dominik Ian Morozov, Markus Habo ja Rasmus Reispass, 6.klassist Rain Verrev (I koht), Agnes Markus ja Romet Laas.

27. veebruaril 2016, esindasid füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorus meie kooli 9.klassist Andres Kauri, kes saavutas I koha ja 8.klassist Katrin Silde, kes saavutas II koha.

20. veebruaril 2016, esindas meie kooli kunstiolümpiaadil 9.klassi õpilane Liivika Mölder ( III koht )

18. veebruaril 2016, toimunud maakondlikul matemaatikavõistlusel Nuputa esindasid meie kooli 5.-6. klasside võistkonnas Rain Verrev, Agnes Markus, Dominik Ian Morozov, Markus Habo, nemad saavutasid II koha; teises võistkonnas olid Tarmo Koogas, Romet Laas, Rasmus Reispass, Sten-Oskar Meister, nemad saavutasid 5.koha.  7. klassi võistkonnas olid Heiki Vaabel, Tanel Toomla, Eneli Umbsaar.

13. veebruaril 2016, toimunud ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoorus esindasid meie kooli 9.klassi õpilane Kertu Puur ( 5.koht), 8.klassi õpilane Katrin Silde ( II koht ), 7.klassi õpilane Samuel Eric Elcid Kaps, 6.klassi õpilased Tuuli Soomets, Dagmar Oidsalu, Romet Laas, Rain Verrev, Elizabeth Valgma

12. veebruaril 2016, esindasid meie kooli inglis keele arvutiviktoriinis Märjamaal Jarmo Lõbu ja Kairo Kase

5. veebruaril 2016, toimunud bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus esindasid meie kooli 9.klassist Andres Kauri ( II koht ) ja Liivika Mölder, 8.klassist Katrin Silde ja 7. klassist Eneli Umbsaar ( III koht )

30. jaanuaril 2016, toimunud matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus esindasid meie kooli: Andres Kauri 9.klassist (II koht), Katrin Silde ja Liisi Nõojärv 8.klassist, Eneli Umbsaar 7.klassist ( II koht )

29. jaanuaril 2016, toimunud emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus esindas meie kooli Andres Kauri 9.klassist 

23. jaanuaril 2016, toimunud keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus esindasid meie kooli Katrin Silde 8. klassist (6.koht) ja Andres Kauri 9. klassist (II koht)

26. novembril 2015, toimunud Keskkonnaameti poolt korraldatud jäätmetekke vähendamise nädala Raplamaa viktoriinil esindasid meie kooli 6.klassi õpilased: Maret Metsaäär, Elizabeth Tähe, Dagmar Oisalu ja Angela Pajo. 7. klassi õpilased: Eneli Umbsaar, Georg Kase, Sten Rasmus Koort ja Sandra Hämelainen

24. novembril 2015, toimus Raplamaa 4. klasside võistkondlik mälumäng. Võistkonnas olid Ingel Iiris Kaer, Allan Zubov, Kreta Liis Reino

Alamkategooriaid