Meie kooli aasta õpetaja on Ragne Falilejev. Ragne asus meie kooli tööle 2011. aastal klassiõpetajana. Ta on positiivne, aktiivne ja lastesõbralik. Ta on panustanud lisaks tavatööle kooli maine kujundamisele väga oluliselt.

Ta on sõbralik, jõuab palju ja reageerib kohe, kui selleks vajadus. Olen käinud mitmel aastal tema tundides ja mulle meeldib, kuidas ta tunde läbi viib.

Ta julgeb avaldada arvamust ning käsitleb kooliga seotud teemasid laiemalt kui ainult enda klassi ja aine seisukohalt.

Ta võttis kohe vedu robootika teemal, hakkas end ise koolitama ning on nakatanud robootikavaimu omajagu nooremaid ja vanemaid õpilasi.

Pärast 3 aastat nurinat kodulehe aadressil, oli just tema see, kelle initsiatiivil uus koduleht valmis. Ta on innustanud õpetajaid kodulehele kaasa töötama, tuletanud meelde ning ilmselgelt kulutanud palju oma aega kodulehe uuendamisele.

Ta on võtnud vabatahtlikult endale olulise lisakohustuse esindada õpetajaid hoolekogus ning on teinud seda vastutustundlikult ja aktiivselt. Eelmine aasta oli hoolekogus pingeline ning ta tegi oma tööd hästi tunnetades erinevate rollide piire ning kuritarvitamata usaldust.

Palju Õnne Ragne!