Esmaspäeval käisid meie kooli 3. ja 7. klassi õpilased  Raplas politseijaoskonnas ekskursioonil. Ekskursiooni viis läbi Kehtna Põhikooli hoolekogu liige ja politseinik Jaan Sildoja. 

Ekskursiooni alustasime teise korruse saalist, kus politseinikud alustavad iga tööpäeva hommikut, kajastades eelmise päeva ja öö sündmusi. Jaan andis väikse ülevaate tervest majast ja seal töötavatest ametnikest. Ekskursiooni käigus tutvustas Jaan meile ka erinevaid ruume. Tavainimesele jäävad seal paljud uksed suletuks. Terves majas sai liikuda vaid töötõendiga. Suurt elevust tekitas veel arestimaja. Enne, kui meid arestimajja lubati, loeti sõnad peale ja selgitati, mida tohib ja mida ei tohi arestimajas teha. Telefonidega sisenemine oli keelatud. Tegu on ju kohaga, kus viibivad reaalselt kinnipeetavad. Näidati ka kohta, kus kinnipeetavad saavad kord päevas õues jalgu sirutada.

Ekskursiooni lõpetasime samas saalis, kust alustasime. Jaan tuletas veel meelde, et pimedal ajal on kohustuslik kanda helkurit ja jagas kõigile külalistele lõvi Leo helkureid ja komme. Suur-suut tänu Jaanile, et ta meid vastu võttis ja meile politseinike igapäeva tööelu saladusliku ukse paotas.

Ragne Falilejev