Kehtna Põhikool ootab  I klassi astuvate õpilaste dokumente alates 1. augustist 2019.

Kool on avatud külalistele augusti kuus tööpäeviti kella 9:00 – 13.00.

 

Dokumentide loetelu:

1.       Avaldus (vorm kodulehel)

2.       Koolivalmiduskaart

3.       Tervisekaart

4.       Dokumendi foto

5.       Sünnitunnistuse või ID- kaardi koopia (saab teha kohapeal)