Koolimaja on avatud 12.08.2019 - 19.08. 2019 kell 9.00 - 12.00
21.08. 2019 - 30.08.2019 kell 9.00 - 15.00
 
Ootame esimesse klassi astuvate õpilaste dokumente, ärge jätke seda toimingut palun viimasele päevale!