11 novembril 2016 aastal kutsume kõiki  peresid

Kehtna Põhikooli ISADEPÄEVALE

(oodatud ja kooli palutud on kõik isad, onud, vanaisad, vanaonud ja muidugi ka emad ja vanaemad)

Päevakava: 9.00- 14.00

  • Hommikupudrutamine
  • Tunni külastus – kes soovib võib ise mõne tunni läbi viia
  • Raamatu laat (võta kaasa raamatud, mida teie peres enam ei vajata ja too need laadale, saad raamatuid vahetada, ootame kooli raamatukogule raamatute annetusi – raamatud mida te ei soovi koju tagasi viia) .
  • Kohtumine „Koduvalla aabitsa“   koostaja Mai Pärdiga ja joonistuste autori Sille Valinuga.
  • Kehtna Raamatukogu parimate lugejate tunnustamine ja pidulik vastuvõtt kooli saalis.

Peastarvutamise oskus ning kiirus on matemaatika õppimise edukuse väga oluline algtingimus.  Pranglimine on hea võimalus peastarvutamise oskuse ja kiiruse arendamiseks,  just igale õpilasele temale sobivas tempos. Korduva harjutamise ja treenimise tulemusi on hea võrrelda võistlusväljakul.

Eelvõistlusel toimub kolm kolmevõistluse etappi, iga kord kolm ala 20 minuti jooksul. Võistlusetapid toimuvad kindlasti koolitunnis, eelnevat harjutamist saab teha nii koolis kui kodus. Planeerime oma arvutiklassi kasutamist nii, et võistlustest saaksid osa võtta kõik meie kooli õpilased.

Selle aasta võistluskalender

I etapp
Oskajad (4. -6. kl.)

10. oktoober – 4. november kell 17.00 (Liitmine, korrutamine (Sprint), võrdlemine)
Suured (7. – 9. kl.)

17. oktoober – 11. november kell 17.00 (Lahutamine (täisarvud, Sprint), korrutamine (naturaalarvud), võrdlemine)
Sirgujad (1.- 3.kl.)

 7. november – 25. november kell 17.00 (Liitmine, lahutamine, võrdlemine)

II etapp (Lemmik-kolmevõistlus)
Oskajad
  28. november – 16. detsember kell 17.00
Suured   12. detsember – 13. jaanuar kell 17.00
Sirgujad  9. jaanuar – 27. jaanuar kell 17.00 

III etapp
Oskajad
30. jaanuar – 17. veebruar kell 17.00 (Lahutamine (Sprint), jagamine, lünkamine)
Suured 6. veebruar – 3. märts kell 17.00 (liitmine (kümnendmurrud),  jagamine (kümnendmurrud, Sprint),  lünkamine)
Sirgujad 20. veebruar – 10. märts kell 17.00 (Liitmine, liit-lahutamine, lünkamine)

Kolmest eelvõistluse etapist kahe parema tulemused liidetakse. Saadud tulemuste põhjal pääsevad igast maakonnast igast võistlusrühmast 20 paremat ja üks 1. klassi parim õpilane maakondlikku finaali, mis toimub 14.-15. märtsil. Maakonna parimad saavad võistelda vabariiklikul võistlusel,  parimatest parimad saavad minna Eesti nimel võistlema maikuus, kui  Leedus toimuvad maailmameistrivõistlused.

PRANGLIMISE VÄLJAK   miksike.ee   ootab usinaid harjutajaid!!!

Meie kool tähistas õpetajate päeva 5. oktoobril. Sel päeval andsid õpilastele tunde 9. klassi õpilased. Palusime uutel õpetajatel meenutada oma rolli. 

Katrin Silde: Öeldakse, et inimene õpib kogu elu. Nii oli see päev üks tore õppetund meie elus. Sain teada mis tunne on olla õpetaja. Oli väga põnev. Ei teadnud ju keegi mis juhtuma hakkab. Aga päev veeres kenasti õhtusse ja isegi lühikeseks jäi. Oleks võinud pikemgi olla.

Marianne ParfjanovitšMina asendasin õpetajate päeval 2b klassi õpetajat. See päev möödus väga hästi. Õpilased võtsid minu sõna kuulda ja tegid nagu ma ütlesin. Saime tehtud selle töö mida õpetaja palus. Kõik tunnid läksid väga hästi ja lõbusalt. Igas tunnis tegime ka natuke nalja, aga me tegime siis nalja kui kõigil oli tunnitöö tehtud mitte ennem. Kui kõigil oli tunnitöö tehtud kuulasime muusikat mida õpetaja jättis lauale. Lastele meeldisid uued õpetajad ja me saime väga hästi nendega läbi. 

Annika Kauri: Mulle üldiselt meeldis õpetajate päev. Oli tore ja huvitav kogeda, kuidas on seista klassi täis õpilaste ees. Mõne klassiga oli lihtsam ja mõnega raskem. Osad õpilased ei kuulanud üldse, pidi palju keelama. Mina, kui muusika õpetaja sellel päeval võin öelda, et kõik klassid laulsid ilusti kaasa ja tegid, mida oli vaja teha. Kuigi natuke raske oli. See oli väga tore kogemus ja loodan et saan seda kunagi korrata.

Egret-Reimy Õunaid: Mina arvan, et mul läks õpetajate päev päris hästi. Ma andsin tundi seitsmendale, kaheksandale klassile ja olin veel õppealajuhataja. Kaheksanda klassi tund oli lärmakas ja ma ei tea kui palju neile meelde jäi. Seitsmenda klassi tund läks hästi kiiresti. Õppealajuhatajana käisin ma kooli peal ringi või olin lihtsalt õpetajate ruumis.

Kairo Kase: Mina olin see õpetajate päev inglise keele õpetaja, asendasin õp. Evelyn Kurge. Mul oli päeva jooksul kaks tundi ja üks tund olin pool eesti keele õpetaja ka. Väga huvitav kogemus oli olla õpetaja. Meeldis õpilasi kiusata küsimustega, ja kui nad ei kuulanud saatsin klassist välja või kutsusin direktori. Tahaks isegi rohkem selliseid asju teha.

Liisi Nõojärv: Õpetajate päev edenes minu meelest väga hästi. Kõik tunnid said antud ja kõigil oli lõbus. Õpetajate päev on minu meelest nii hea võimalus minna oma mugavustsoonist välja, õppida uusi oskuseid ja saada uusi kogemusi. Teeks uuesti, kui saaks.

 

Suur tänu õpilastele, kes võtsid õpetajate päeva rolli tõsisemalt ja vaevusid ka mõned meenutused kirja panna.

 

Tere, olen Kersti ja alates sellest õppeaastast Kehtna põhikooli huvijuht.

Märkasin juba lapsevanemana koolisündmustel käies, et Kehtna põhikooli klaver vajaks kindlasti väljavahetamist. Nüüd huvijuhina olen võtnud selle enda südameasjaks, et koolile uus klaver soetada.

Oleme muusikaõpetaja Leaga välja otsinud digiklaveri, mis sobiks hästi meie õpilastele muusikatundide andmiseks ja erinevate sündmuste korraldamiseks. Meie majja satuvad koolikontsertide raames ka pianistid, kes saaksid klaveril kauneid kontserte meie õpilastele anda. Meie oma kooli õpilased käivad paljud ka Kehtna Kunstide Koolis klaveriõppes, saaksid nemadki meile näidata, mida nad naaberkoolis õpivad.

Meie kooli aasta õpetaja on Ragne Falilejev. Ragne asus meie kooli tööle 2011. aastal klassiõpetajana. Ta on positiivne, aktiivne ja lastesõbralik. Ta on panustanud lisaks tavatööle kooli maine kujundamisele väga oluliselt.

Ta on sõbralik, jõuab palju ja reageerib kohe, kui selleks vajadus. Olen käinud mitmel aastal tema tundides ja mulle meeldib, kuidas ta tunde läbi viib.

Ta julgeb avaldada arvamust ning käsitleb kooliga seotud teemasid laiemalt kui ainult enda klassi ja aine seisukohalt.

Ta võttis kohe vedu robootika teemal, hakkas end ise koolitama ning on nakatanud robootikavaimu omajagu nooremaid ja vanemaid õpilasi.

Pärast 3 aastat nurinat kodulehe aadressil, oli just tema see, kelle initsiatiivil uus koduleht valmis. Ta on innustanud õpetajaid kodulehele kaasa töötama, tuletanud meelde ning ilmselgelt kulutanud palju oma aega kodulehe uuendamisele.

Ta on võtnud vabatahtlikult endale olulise lisakohustuse esindada õpetajaid hoolekogus ning on teinud seda vastutustundlikult ja aktiivselt. Eelmine aasta oli hoolekogus pingeline ning ta tegi oma tööd hästi tunnetades erinevate rollide piire ning kuritarvitamata usaldust.

Palju Õnne Ragne!