Kehtna Põhikooli ruumide väljavõte.

Saali kasutamine 1 tund 7 eurot ning võimla kasutamine 1,5 tundi 8 eurot.

Väljavõte Kehtna Vallavalitsuse korraldusest 27.05.2014 nr 184.