Õpetajate toa telefon 4892 124

E-posti saatmisel asenda [ät] aadressis @ märgiga.

 

1. Ülle Aas 1.a klassi õpetaja, 5. klassi eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus ulle.aas(ät)kehtnakool.ee
2. Ragne Falilejev 3. klassi õpetaja ragne.falilejev(ät)kehtnakool.ee
3. Ingrid Jääts Pikapäevarühma õpetaja ingrid.jaats(ät)kehtnakool.ee
4. Lea Karjane 8. klassi juhataja. 1.-9. klassi muusikaõpetaja lea.karjane(ät)kehtnakool.ee
5. Ulvi Koit 4. klassi õpetaja ulvi.koit(ät)kehtnakool.ee
6. Liivi Kundla 9. klassi juhataja ja matemaatikaõpetaja liivi.kundla(ät)kehtnakool.ee
7. Väino Kundla 8.-9. klassi füüsika, 7.kl loodusõpetus vaino.kundla(ät)kehtnakool.ee
8. Evelyn Kurg 7. klassi juhataja ja 3.-9. klassi inglise keele õpetaja evelyn.kurg(ät)kehtnakool.ee
9. Reelika Laes 6.-9. klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja reelika.laes(ät)kehtnakool.ee
10. Ene Laur Õpiabi õpetaja ene.laur(ät)kehtnakool.ee
11. Riina Lõhmus  1.b klassi õpetaja; 5.-9. klassi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja riina.lohmus(ät)kehtnakool.ee
12. Airi Metsaäär 2.a klassi õpetaja, 5.-6. klassi arvutiõpetus airi.metsaaar(ät)kehtnakool.ee
13. Krista Olesk 1. ja 5. klassi eesti keel (draamaõpe)  
14. Kadi Peedo 5. klassi õpetaja; 1. ja 5.-9. klassi kehalise kasvatuse õpetaja; 6.-8. klassi inimeseõpetuse õpetaja kadi.peedo(ät)kehtnakool.ee
15. Laura Piiper 5. klassi rühmaõpetaja laura.piiper(ät)kehtnakool.ee
16. Kadri Pulk Loodusainete õpetaja  kadri.pulk(ät)kehtnakool.ee
17. Edda Rei 6. klassi juhataja; tütarlaste käsitöö ja kunstiõpetuse õpetaja edda.rei(ät)kehtnakool.ee
18. Merike Saar 2.b klassi õpetaja merike.saar(ät)kehtnakool.ee
19. Inga Sule Vene keele õpetaja inga.sule(ät)kehtnakool.ee
20. Teele Tammik Väikeklassi õpetaja teele.tammik(ät)kehtnakool.ee
21. Tiina Toompuu Väikeklassi õpetaja tiina.toompuu(ät)kehtnakool.ee
22. Toomas Tõnisson Poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja toomas.tonisson(ät)kehtnakool.ee
23. Tiina Türk Keemia õpetaja tiina.turk(ät)kehtnakool.ee