Õpetajate toa telefon 4892 124

E-posti saatmisel asenda [ät] aadressis @ märgiga.

Kehtna põhikooli õpetajad

1

Ülle Aas

ulle.aas(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 4.a kl klassijuhataja, eesti keel, kirjandus

2.

Katri Buht

Katri.buht(ät)kehtnakool.ee

Inglise keel, õppealajuhataja

3.

Dmitri Djuženkov

dmitri.djuzenkov(ät)kehtnakool.ee

Vene keel

4.

Ragne Falilejev

ragne.falilejev(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 2.kl klassijuhataja, robootika

5. Sigrit Jõgi sigrit.jogi(ät)kehtnakool.ee Inglise keel

6.

Ingrid Jääts

ingrid.jaats(ät)kehtnakool.ee

Pikapäeva õpetaja

7.

Koidu Karja

koidu.karja(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 4.b kl klassijuhataja, matemaatika, kunst.

8.

Lea Karjane

lea.karjane(ät)kehtnakool.ee

Muusikaõpetaja, 7. kl klassijuhataja

9. Gerli Kiis gerli.kiis(ät)kehtnakool.ee Inglise keel

10.

Ulvi Koit

ulvi.koit(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja 3.kl klassijuhataja, loodusõpetus

11. Sigrid Kressel sigrid.kressel(ät)kehtnakool.ee Töö ja tehnoloogiaõpetus

12.

Liivi Kundla

liivi.kundla(ät)kehtnakool.ee

Matemaatika

13.

Andrus Metsma

andrus.metsma(ät)kehtnakool.ee

Füüsika

14.

Kersti Mäevälja

kersti.maevalja(ät)kehtnakool.ee

Huvijuht, 5. klassi klassijuhataja

15.

Liis Mätlik

liis.matlik(ät)kehtnakool.ee

Loodus, bioloogia

16.

Laura Piiper

laura.piiper(ät)kehtnakool.ee

8.kl klassijuhataja, matemaatika

17.

Pille Prey

sotsiaalpedagoog(ät)kehtnakool.ee

Karjääriõpetus, sotsiaalpedagoog

18.

Angelika Randjärv

angelika.randjarv(ät)kehtnakool.ee

Eripedagoog

19. Artur Rassmann artur.rassmann(ät)kehtnakool.ee Kehaline kasvatus, 5. klassi klassijuhataja

20.

Edda Rei

edda.rei(ät)kehtnakool.ee

Käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus, geograafia, 9. kl klassijuhataja

21.

Merike Saar

merike.saar(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 1. kl klassijuhataja, liiklusõpetaja

22.

Kadri Tammar

kadri.tammar(ät)kehtnakool.ee

6. kl klassijuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus

23.

Aire Tammik

aire.tammik(ät)kehtnakool.ee

Väikeklassi õpetaja

24.

Tiina Türk

tiina.turk(ät)kehtnakool.ee

Keemia

25.

Kirsti Villard

kirsti.villard(ät)kehtnakool.ee

Eesti keel ja kirjandus, inglise keel

26. Maie Ristissaar maie.ristissaar(ät)kehtnakool.ee Arvutiõpetus
27. Tiina Nurm tiina.nurm(ät)kehtnakool.ee Abiõpetaja
28. Piret Salmiste piret.salmiste(ät)kehtnakool.ee Pikapäeva õpetaja