Õppenõukogu plaan 2019/2020

 

2018/2019 õppeaasta

 

Õppenõukogu 13.10.2018 nr 1

Päevakord:

1. 2018/2019 õppeaasta üldtööplaani täpsustamine ning muudatuste kinnitamine

2. Koduõppe õpilasele õpetajate kinnitamine

3. Õpilase käitumise arutelu

4. Õppenõukogu uue sekretäri valimine

 

 

Õppenõukogu 07.01.2019 nr 2

Päevakord:

1. Kehtna Põhikooli arengukava 2018-2023

2. 2018/2019 õppeaasta üldtööplaani täpsustamine ning muudatuste kinnitamine

3. Individuaalsete õppekavade kinnitamine

4. Õpilaste käitumise arutelu

 

 

Õppenõukogu 26.02.2019 nr 3

Päevakord:

1. Kehtna Põhikooli 2018/19 õppeaasta üldtööplaanis muudatused

 

 

Õppenõukogu 11.03.2019 nr 4

Päevakord:

1. Õpilasele ajutise õppetööst keelu kehtestamine

 

Õppenõukogu 18.03.2019 nr 5

Päevakord:

1. Individuaalsete õppekavade kinnitamine

 

Õppenõukogu 22.04.2019 nr 6

Päevakord:

1. Kehtna Põhikooli 2018/19 üldtööplaani muudatused

2. Individuaalsed õppekavad

3. Õpilasele ajutiselt õppes osalemise keelu kehtestamine

 

Õppenõukogu 06.06.2019 nr 7

Päevakord:

1. Õppeperioodi lõpetamine

2. Täiendavate õppetööde määramine

 

Õppenõukogu 19.06.19 nr 8

Päevakord:

1. Põhikooli lõpetamine