09.05 Loovtööde kaitsmine 6.-8. klass
16.05 Kevadpidu (emadepäevale pühendatud) 1.-4. õpilased, lapsevanemad
28.05 Lõpukella aktus, tutipidu 9. klass
mai lõpp  jalgrattasõidu eksam 3. klass
  9. klassi matemaatika proovieksam 9. klass
16.05 Eesti keele tasemetöö - 6. klass 6. klass
24.05 Eesti keele tasemetöö - 3. klass 3. klass
22.05 Matemaatika tasemetöö - 6. klass 6. klass
29.05 Matemaatika tasemetöö - 3. klass 3. klass
30.05 Üleminekueksam 8. klass
7.06.2018 kell 12:00 Hinded ja hinnangud välja õpetajad
01.06 Põhikooli ühtlustatud lõpueksam, eesti keel (kirjalik) 9. klass
08.06 Matemaatika ekasm 9. klass
08.06 Sportlik tervisepäev kogu kool
13.06 Valikeksam 9. klass
06.06 Üleminekueksami korduseksam 8. klass
07.06 Õppenõukogu õpetajad
01.06 Õppekäikude päev, kogu kool
12.06. Kooliaasta lõpuaktus 1.-8.kl kogu kool
11.06-18.06 Täiendav õppetöö  
11.06. Uue aasta üldtööplaani arutelu juhtkond
15.06. Õpetajate õppekäik  
18.06. Õppenõukogu  
19.06.2018 9. klasside lõpetamine, aktus 9. klassid

 

12.06-31.08 Suvevaheaeg