Ajaloohuvilised õpilased!

13. veebruaril 2016 toimub ajaloo-olümpiaad. Aeg on hakata plaane seadma. Lisan alljärgnevalt kohustusliku kirjanduse.

Mõnusat lugemist!

Õpetaja Riina Lõhmus

VI klass Vana-Kreeka ja Vana-Rooma mütoloogia (koostaja Kätlin Mirka)

Kreeka ja Rooma geograafiline asend. Jumalate põlvnemine – imelised sünnilood. Titaanid ja gigandid. 12 Olümpose jumalat ja nende Rooma vasted. Jumalate seosed loomadega. Pooljumalused. Müütilised olendid. Trooja sõda.

KIRJANDUS

1. Gerold Dommermuth-Gudrich. Müüdid. 50. klassikut. Tuntumad vanakreeka müüdid. Tallinn 2004. Lk 22-36, 50-62, 70-74, 102-128, 140-160, 170-180, 190-192, 202-210, 222-230, 238-252, 262-272, 294-300

2. Lauri Leesi. Usundilood. AS BIT 2006. Lk.9-81

3. M. McKenzie, R. Prime, L. George, R. Dunning. Mütoloogiad kogu maailmast. Avita 2002. Lk. 42-65

Lingid:

4. http://e-ope.khk.ee/ek/2012/antiikkirjandus/vanakreeka_jumalad.html

5. http://ajalugu6.weebly.com/ii-teema-homerose-eeposed.html

6. http://miksike.ee/docs/referaadid/vana_kreeka_kordamine_heleri78.htm

 

VII klass Germaanlaste riigid Rooma impeeriumi varemeil. Frangi riik (koostaja Harry Laiv)

Germaanlaste riigid Rooma impeeriumi varemeil: suur rahvasterändamine (põhjused, hunnid, Attila); barbarite riigid (läänegootide riik, vandaalide riik, idagootide riik, Burgundi riik, langobardide riik, anglosaksi riigid, Tolosa kuningriik); Odoaker; Theoderich Suur; germaanlaste kultuur ja ühiskond.

Frangi riik: riigi tekkimine, Chlodovech ja Merovingide dünastia algus,  ristiusustamine, riigi jagunemine; majordoomuste aeg, Karl Martell  ja Poitiers´i lahing, Pippin Lühike ja Karolingide dünastia algus;  Karl Suur: elulugu, vallutused, keisriks kroonimine, impeeriumi valitsemine, Karolingide kriis ja langus, Verduni leping; Merovingide ja Karolingide kunst; Karolingide renessanss.

KIRJANDUS

1.      Mitchell Beazley. Euroopa ajalugu antiikajast kuni kolmanda aastatuhande koiduni. Varrak. Lk. 103-107; 110-117; 130-131

2.      Norman Davies. Kadunud riigid. Euroopa peaaegu unustatud ajalugu. Varrak, 2013. Lk. 33-51

3.      Jacques le Goff. Keskaja kultuur. Kupar, 2001. Lk. 64-72, 75-81

4.      Üldine ajalugu 6. Ümbertrükk. Tallinn, 1993. Lk. 409-446

5.      Üldine ajalugu 7. Ümbertrükk.  Tallinn, 1994. Lk. 530-550

6.      Inimene, ühiskond, kultuur   II. Keskaeg ja varauusaeg. XI klassi ajalooõpik. Koolibri, 2000. Lk. 22-32

7.      Inna Põltsam-Jürjo, Pärtel Piirimäe, Ursula Vent. Keskaeg. Ajalooõpik 7. klassile, I osa. Avita, 2011. Lk. 14-32

8.      kaajalugum.blogspot.com/2013/11/merovingide-ja-karolingide-kunst.html

9.      https://et.wikipedia.org/wiki/Frangi­_riik

10.  www.director.ee/Karl-suur-mees-kes-uhendas-korraks-euroopa/

11.  Natasja Broström. Moslemid tungivad Frangi riiki. Imeline Ajalugu, nr. 6(2015), lk. 56-67

VIII klass Napoleon ja Napoleoni sõjad. Viini kongres (koostaja Madis Somelar)

KIRJANDUS

1. Allan Espenberg, Ülle Liitoja, Tiit Rosenberg, Mart Siiroja, Tõnu Tannberg, Lauri Vahtre, Einar Värä. Uusaeg 3. Tallinn: Avita 1993. Lk 15–38.

2. Helmut Piirimäe, Villu Tamul, Krista Piirimäe. Maailma ajalugu 1600–1918. Õpik, I osa. Tallinn: Valgus 1998. Lk 165–174, 180–204, 206–210, 215.

3. Tõnu Tannberg, Mati Laur, Ülle Tarkiainen, Olaf Klaassen, Allan Espenberg, Sigrid Abiline, Toivo Jullinen. Uusaeg 8. klassile. Tallinn: Avita 1998. Lk 79–80, 86–95, 101–104.

4. Karin Hiiemaa, Olaf-Mihkel Klaassen, Helmut Piirimäe, Krista Piirimäe, Tõnu Tannberg. Inimene, ühiskond, kultuur. III osa. Tallinn: Koolibri 2001. Lk 128, 150–154.

5. Marten Seppel, Ago Pajur. Uusaeg. Õpik, II osa. Tallinn: AS Bit / Avita 2013. Lk 10–11.

6. Jevgeni Tarle. Talleyrand. Tallinn: Olion 1993. Lk 105–129.

7. Jevgeni Tarle. Napoleon. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus 1964. Lk 11–84, 253–315, 368–406, 419–441.

8. John Stevenson. Euroopa ajalugu. Tallinn: Varrak 2003. Lk 285–293.

9. Ajaloo atlas põhikoolile. Tallinn: Regio 2000. Lk 60–63, 66.

10. Audiovisuaalne õppematerjal. Propagandapildid. Napoleon võidud ja kaotused. http://www.eays.edu.ee/aja/index.php/ajalooopetus/ajalugu/38-eduko-ajalooopetus/155-010-propagandapildid-napoleoni-vaeidud-ja-kaotused

IX klass Külm sõda ja ideoloogiline vastasseis (koostaja Kalle Lõuna)

KIRJANDUS

1.         Lähiajalugu. Õpik 9. klassile II osa. Einar Värä, Tõnu Tannberg. Kirjastus Avita. Tallinn, 2004  Lk 7-30, 38-51, 100-107, 128-139

Venekeelsena: Новейшая история. Учебник для 9 класса. Часть II. Эйнар Вяря, Тыну Таннберг, Аго Паюр. 2007

2.         John Lewis Gaddis, "Külm sõda". Tänapäev, Tallinn 2007. Lk 13- 280

Venekeelsena: John Lewis Gaddis. Холодная война: Новая история = The COLD WAR: A new history. — США: Penguin Press, 2005

3.         Imeline Ajalugu nr  6/2014 lk 84-93 Külma sõja tuumahullud 

4.         Imeline Ajalugu nr  4/2014 lk 84-93  McCarthy nõiajaht

5.         Imeline Ajalugu nr  11/2013 lk 16-27  Õnnetus Apollo 13-l ja lk  86 -93 Avarii Tšernobõli elektrijaamas

6.         Imeline Ajalugu nr 11/2012 lk 40-45  Poliitika ja mood ENSV-s

Huvilistele lisalugemiseks:

1.         Kristjan Luts  "Eesti ja külm sõda". Sari Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri Muuseumi toimetised, kirjastus Eesti Päevaleht, 2007

2.         Tony Judt  “Pärast sõda.  Euroopa ajalugu 1945 .aastast.” Kirjastus  Varrak. Tallinn.  2007

Näiteks: lk 144-180 (külma sõja algus); 213-243 (kultuurisõjad)

3.         Anne Applebaum “Raudne eesriie 1945-1956”

4.         Robert Service “Seltsimehed” Tallinn, 2010

 

Füüsika, keemia ja bioloogia õpikodade programm 
 
Füüsika, keemia ja bioloogia õpikodade programm (www.fyysika.ee/opikojad ) on Eesti Füüsika Seltsi, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna, TÜ füüsika instituudi ja TÜ Teaduskooli arendatav programm, mille eesmärgiks on:
  • Pakkuda vajalikke eeldusi omavatele 7.-12. klassi õpilastele eksperimentidel ja laboratoorsetel töödel põhinevat loodusteaduste (füüsika, keemia, bioloogia) eriõpet/valikkursuseid;

Juhendajateks on Tartu Ülikooli vastava koolituse läbinud loodusteaduslike erialade magistrandid ja doktorandid. Iga õpikodade programm vastab 8*4=32 h mahule. Õpikojad toimuvad kord kuus 4-tunniste sessioonidena eelnevalt kokku lepitud aegadel. Õpikodade programmis osalemine on nii koolidele kui ka õpilastele tasuta (rahastab HTM). http://fyysika.ee/opikojad/mod/resource/view.php?id=11

Juuru  Eduard Vilde Kooli on sellel õppeaastal tulemas bioloogia ja füüsika õpikojad 7.-9. klassi õpilastele. Füüsika õpikoda toimub 2. oktoobril. 

Õpilased peaksid tegema omale kasutajatunnuse, registreeruma füüsika põhikooli kursusele ja valima Juuru rühma õpikodade kodulehel.

 

VeniVidiVici Õpilasvahetus

VeniVidiVici Õpilasvahetus võimaldab 7.-12. klasside õpilastel minna teistesse Eesti piirkondadesse üheks või kaheks nädalaks õppima ja elama. Meie eesmärk on õpilastele tõestada, et alati ei ole esmalt kohe vaja välismaale minna, et midagi uut ja huvitavat näha. Õpilasvahetus pakub individuaalselt midagi igale noorele - leitakse uusi sõpru, saadakse iseseisvamaks, võidetakse uusi kogemusi! 

Õpilasvahetuses pole osalejaks vaid noored ise - see mõjutab ja teeb põnevamaks kogu koolielu! 

Videolink, mis tutvustab õpilasvahetust: https://www.youtube.com/watch?v=tmXtKNIUfpo

Kui soovid  meie programmist osa võtta, leiad  vajaliku informatsiooni meie kodulehelt http://vvvopilasvahetus.eu/ või kirjutades meie gmailile.

 
Olümpiaadid
 
Olümpiaadide info leiad  http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/eesti-olumpiaadid. Loe ja tutvu ning huvi korral võta õpetajaga ühendust. Õpetaja aitab sul olümpiaadiks valmistuda.