Kehtna Põhikooli 2015/16 aasta õpetaja

Meie kooli aasta õpetaja on Ragne Falilejev. Ragne asus meie kooli tööle 2011. aastal klassiõpetajana. Ta on positiivne, aktiivne ja lastesõbralik. Ta on panustanud lisaks tavatööle kooli maine kujundamisele väga oluliselt.

Ta on sõbralik, jõuab palju ja reageerib kohe, kui selleks vajadus. Olen käinud mitmel aastal tema tundides ja mulle meeldib, kuidas ta tunde läbi viib.

Ta julgeb avaldada arvamust ning käsitleb kooliga seotud teemasid laiemalt kui ainult enda klassi ja aine seisukohalt.

Ta võttis kohe vedu robootika teemal, hakkas end ise koolitama ning on nakatanud robootikavaimu omajagu nooremaid ja vanemaid õpilasi.

Pärast 3 aastat nurinat kodulehe aadressil, oli just tema see, kelle initsiatiivil uus koduleht valmis. Ta on innustanud õpetajaid kodulehele kaasa töötama, tuletanud meelde ning ilmselgelt kulutanud palju oma aega kodulehe uuendamisele.

Ta on võtnud vabatahtlikult endale olulise lisakohustuse esindada õpetajaid hoolekogus ning on teinud seda vastutustundlikult ja aktiivselt. Eelmine aasta oli hoolekogus pingeline ning ta tegi oma tööd hästi tunnetades erinevate rollide piire ning kuritarvitamata usaldust.

 

 

Palju Õnne Ragne!

 

 

"Archimedes tunnustab"

 

Täna toimus Tallinnas Õpetajate Majas pidulik üritus "Archimedes tunnustab" kus  punaste õunte ja tänukirjaga tunnustati parimat tudengiblogijat, parimaid praktilugude ja fotode autoreid, parima haridusvideo, disaini- ja nutiteo autoreid ning parimat õpirändurit. 

 

Tänuürituse lõpus anti välja kolm kuldõuna. Kuldse õunaga autasustatakse haridusalases töös väljapaistvaid tulemusi saavutanud asutusi ja inimesi. Elukestva Õppe Programmi (2007-2013) viimaste aastate säravamaks koostööprojektiks üldhariduskoolide hulgas valiti Kehtna Põhikooli "Vesi kui elu allikas". 

 
Selline autasu tabas vastuvõtul viibinud õpetaja Evelyn Kurge väga ootamatult. Üleandmisel toodi välja projekti tugevusteks mitmekülgne vee-teema käsitlemine, aktiivne blogipidamine ning tihe ürituste kalender. Koostatud materjalid ning kogetu on salvestatud nii eesti kui ka inglise keeles  "Water - the Spring of Life" 2011-2013 blogisse. 
 
Auhinda võivad omaks pidada Kehtna Põhikooli kauaegne loodusainete õpetaja Meeli Jänes ning kõik õpilased (2012.-2014. aastatel lõpetanud) ja õpetajad, kes projekti tegemistesse olulise panuse andsid, samuti Kehtna Vallavalitsus hea koostöö eest. 
 
Autasustamisele järgnes Kinoteatri etendus "Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine". 
 
Evelyn Kurg, projekti "Vesi kui elu allikas" koordinaator

 

Kehtna Põhikooli 2014/15 aasta õpetaja

Meie kooli aasta õpetaja on eripedagoog Anu Käsk. Anu asus meie kooli tööle 2012. aastal eripedagoogina. Ta on töökaaslasena alati rõõmsameelne, heasüdamlik ja abivalmis. Oma töös on ta väga professionaalne ja kohusetundlik. Tänu tema õpetamisele saavad abi väga paljud meie kooli õpilased. Tema individuaalne õpetamine ning lapsest lähtuvalt koostatud õppekava teeb ka teiste õpetajate töö lihtsamaks. Ta on valmis lapsevanemaid nõustama ja tugivõrgustikus on  üheks olulisemaks lüliks. Suhtleb väljaspool kooli vastavate spetsialistidega ja paneb esikohale ikka lapse huvid. Peale oma tööülesannete on ta alati valmis aitama kaasa klassiväliste ürituste korraldamisel. Lisaks suurele töökoormusele jõuab Anu tegeleda ka oma hobidega, mida ta väga armastab - käsitöö, maalimine ning jalgrattasõit.

Ta on ise liiga tagasihoidlik, et ennast kiita, kuid liiga vajalik, et teda peita!

Palju õnne, Anu!