Kehtna Põhikooli ruumide väljavõte.

Väljavõte Kehtna Vallavalitsuse korraldusest 20.03.2018 nr 74.