Olulised aadressid:

http://terviseinfo.ee/et/

https://tarkvanem.ee/  

http://www.lastekaitseliit.ee/

http://www.targaltinternetis.ee/

 

Kasulik teada:   529 4675 (Tallinna Lastehaigla): nõustamistelefon laste vaimse tervise probleemide pärast muretsevatele vanematele

Tööpäeviti, E-R kell 13:00-14:00 on avatud uus nõustamistelefon 529 4675 lapsevanematele, kes on mures oma laste psüühika- või käitumisprobleemide tõttu ning otsivad abi.

Telefonil võivad helistada ka lapsed ning noorukid ise, samuti kõik vastava ala spetsialistid (lastekaitsetöötajad, alus- ja põhihariduskoolide õpetajad, noorsoopolitsei).

Telefonil aidatakse leida vastust küsimustele, kust ning kellelt on kõige kohasem abi otsida, laps suunatakse olemasolevate abivõimaluste juurde ning aidatakse kaasa võrgustikutööle kõigi lapsega seotud spetsialistide vahel.

 

Õpilase toetamine põhihariduse omandamisel

Kohustusliku hariduse omandamist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS) Praegu saab Eestis põhiharidust omandada kolmel tasemel määratletud õppekava alusel: 
• 
Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava (RÕK) 
• 
Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (abiõppe õppekava) (LÕK)