Ringid õppeaastal 2017/2018 Kehtna Põhikoolis 

 

Huviring

Iseloomustus

Sihtrühm

Toimumise aeg, koht

Juhendaja

Näitering

Kehtna teatristuudio on mõeldud loomingulistele lastele, kes ise väga soovivad näitlemist õppida. Ringitunni jooksul rakendatakse tegevustes  erinevaid teatrivorme, tegeletakse improvisatsiooniga, liikumisega ruumis, tähelepanumängudega.

2.-3. kl

4. kl

6.-8. kl

2.-3. kl (13.15 – 14.00) kooli aula, E

4. kl ( 14.00 – 15.00) kooli aula, E

6.-8. kl (15.00 – 16.30) kooli aula

Krista Olesk

Rahvatants

Rahvatantsu ring, õpitakse eesmärgiga jõuda juba suvel maakonna laulu- ja tantsupeole. 2018 saavad ka riided!

1.-2. kl õpilased

8 paari

6.-7. tund kooli aula, N

Koidu Karja

Robootika

Robootikaringis on plaanis kasutada Lego WeDo 2.0 komplekte, tutvuda BeeBoti, Ozoboti, Edisoni ja teiste samalaadsete robotitega.

4. kl, 12 õpilast

K, 6. t, ruum 313

Ragne Falilejev

Robootika

Robootikaringi ootaks 2. klassi õpilasi, kellega sel aastal FLL Juniori näitusele minna. Robootikaringis tegeleme FLL Junior ülesannetega. Teeme uurimustööd, koostame plakateid, ehitame näituseks legodest mudeli ja harjutame etteastet. Ringi tunnis on
plaanis kasutada Lego WeDo 2.0 komplekte, tutvuda BeeBoti, Ozoboti, Edisoni
ja teiste samalaadsete robotitega.

2. kl, 12 õpilast

T, 6. t, ruum 313

Ragne Falilejev

Robootika

Harjutamine  FLL võistluseks.

7.-9. kl, 6 õpilast

K, 7.-8. t, ruum 208

Ragne Falilejev/

Airi Metsaäär

Võrkpall

Võrkpalli mäng, harjutused

1.-5. klass

1.-5. kl T, kl 15.30 – 17.00 võimla

Kadi Peedo

Saalihoki

Saalihoki trenn, mängud, harjutused. Vajalikud spordiriided ja jalanõud, varustus kohapeal.

Alates 3. kl

8.-9. kl

3. kl K, R 16.30-18.00

8.-9. kl K, R 18.00-19.30

võimla

Siim Viisut

Jalgpall

Jalgpalli trenn + harjutused

1.- 5. klass

R, kl 14.10-15.30 võimla

Heiki Vaabel /

Kadi Peedo

Korvpall

Korvpalli trenn+ harjutused

1.-9. klass

R, 6. tund, kooli võimla

Kairo Kase

Digikunst

Tegu on huviringiga, kus õpitakse arvutiprogrammiga Corel Draw (vektor graafika) ning kujundust, disaini.

6.-9. kl

K, kell 16.00

Käsitöö klass

Seily Sõgel-Raid

Mudilaskoor

Algklasside lauluõpe

1. ja 2. klass

T, 13.15-14.00

N, 12.10-12.55

Saal/muusikaklass

Lea Karjane

 

 

3. ja 4. klass

T, 14.10-14.55

N, 14.10-14.55 Saal/muusikaklass

Lea Karjane

Ansambel

Solistide ja ansambli tund

Õpetaja valikul

K, 7 h, muusikaklass

Lea Karjane

Matemaatikaring

 

Õpilased õpetaja valikul

3.A+3.B, K 1h

4. kl, T 3h

matemaatika klass

Liivi Kundla

Tantsuring

Tantsuring, kus õpitakse lihtsamaid tantsusamme ja tehakse väikseid tantsulõike.

1.-3. klass

R, 5. h, aula

Kersti Mäevälja

Liiklusring

Liiklusõpe

3. A klass

Oma klass

Airi Metsaäär

Liiklusring

Liiklusõpe

3. B klass

Oma klass

Merike Saar

Meisterdamine

Erinevad meisterdamised

1.-4. klass

K, 13.15

Ulvi Koit

 

 

Ringid, mis toimuvad väljaspool koolimaja

Päästering

Tule kustutamine, kõik võimalike ohtude tundmine, ära hoidmine, enda kaitsmine

1.-9. klass

N, oktoobri keskpaik, 16:00-

Eno Hermann,

pritsumajas

Maadlusring

Maadlus, erinevad võtted, üldfüüsiline trenn

Noorem grupp

E, 13.30-15.00

K, 13.30-15.00

Leon Reitsak

 

 

Vanem grupp

E, 15.30-17.00

K, 15.30-17.00

Leon Reitsak

 

 

Tüdrukud

T, 14.00-15.30

K, 15.30-16.30

Leon Reitsak

 

 

Noorem+ vanem grupp

N, 14.00-15.30

Leon Reitsak

 

Täiskasvanute ringid, mis toimuvad Kehtna PK majas

Kokatund lapsega

Kokkamine koos lastega

Kõik soovijad

/10 eurot kord

Korra kuus teine reede

R, 18.00 – 20.00

Edda Rei

Segarahva-tantsurühm

Umbsõlg

Rahvatants täiskasvanutele

Kollektiiv komplekteeritud

T, 19.00 – 21.00

Helen Reimand