Kehtna Põhikooli 2017/2018 õa aineõpetajate konsultatsiooniajad:

 

AINE

ÕPETAJA

AEG

Vene keel

Ulvi Ratasepp

T – 7. tund (14.10 – 14.55) ja kokkuleppel.

Ajalugu

Reelika Laes

õpetajaga kokkuleppel

Biloogia, Geograafia,

Andrus Metsma

R – 6. tund (13.15 – 14.00)

Loodusõpetus

Andrus Metsma

R – 6. tund (13.15 – 14.00)

 

Laura Piiper

N – 7.-8. tund (14.10 – 15.45 eelnevalt kokkuleppida)

 

Liis Mätlik

E -  6. -7. tund (13.15 – 14.00)

R -  7. tund (14.10 – 14.55)

Ühiskonnaõpetus, Keemia

Tiina Türk

Õpetajaga kokkuleppel

Matemaatika

Liivi Kundla

T – 7, 8 tund (14.20 – 15.45)

N – 7.-8. tund (14.20 – 15.45)

Muusika

Lea Karjane

K – 7. tund (14.10 -14.55)

Eesti keel ja Kirjandus

Kirsti Villard

T – 7. tund (14.10 – 15.50)

Ülle Aas

K – 6. tund (13.15 – 14.00)

N - 6. tund (13.15 - 14.00)

Inglise keel

Evelyn Kurg

T – 6. tund (13.00 – 14.00);

N – 7. tund (14.00 – 15.30) ja kokkuleppel

Arvutiõpetus

Airi Metsaäär

N- 7.-8. tund (14.10 – 15.45)

Kunst, Tööõp., Ühiskonnaõpetus, Ajalugu, Inimeseõpetus

Edda Rei

T – 8. tund (15.10 – 15.45)

 

3 A klass

Airi Metsaäär

T – 6. tund (13.15 – 14.00)

4 A   klass

Ragne Falilejev

E – 7. tund (14.10 – 14.55) 5. klass

N – 6. tund (13.15 – 14.00) ja õpetajaga kokkuleppel

3 B klass

Merike Saar

K – 6. tund (13.15 – 14.00)

 

Teele Tammik

õpetajaga kokkuleppel

2 B  klass

Koidu Karja

E – 6. tund (13.15 – 14.00)

1 klass

Ulvi Koit

N – 6. tund (13.15 – 14.00) 4.-5. kl

E 6.tund 1. kl

2 A

Ülle Aas

T– 6. tund (13.15 – 14.00)

 

Ene Laur

T 6. tund (13.15- 14.00) või kokkuleppel

Keemia, Ühiskond

Tiina Türk

Õpetajaga kokkuleppel

Füüsika

Väino Kundla

Õpetajaga kokkuleppel

Tööõpetus (poisid)

Toomas Tõnisson

Õpetajaga kokkuleppel

Karjääriõpetus

Pille Prey

N – 7. tund (14.10 – 15.00)