Kõiki õpetajate poolt täpselt etteantud kontrolltöid ja tunnikontrolle saab teha esmaspäeviti 7. ja 8. tunni ajal ruumis 307. Segaduste vältimiseks oleks mõistlik sellest ette teada anda.