19.01. on esimese poolaasta lõpp. Uue tunniplaani kinnitamine.

Jaanuari lõpus toimub 1. klassi aabitsapidu, matemaatika ainepäevad ja hoolekogu koosolek.