Ulvi Koit  klassiõpetaja, inglise keel ulvi.koit@kehtnakool.ee
Ülle Aas  eesti keel ja kirjandus, matemaatika ulle.aas@kehtnakool.ee
Koidu Karja   klassiõpetaja, matemaatika koidu.karja@kehtnakool.ee
Merike  Saar  klassiõpetaja, liiklus merike.saar@kehtnakool.ee
Ragne Roosla  klassiõpetaja ragne.falilejev@kehtnakool.ee
Laura Piiper  matemaatika laura.piiper@kehtnakool.ee
Edda Rei  kunst, tööõpetus, geograafia edda.rei@kehtnakool.ee
Gerli Kiis  inglise keel gerli.kiis@kehtnakool.ee
Dmitri Djuženkov  vene keel dmitri.djuzenkov@kehtnakool.ee
Kirsti Villard  eesti keel ja kirjandus, inglise keel kirsti.villard@kehtnakool.ee
Lea Karjane  muusika lea.karjane@kehtnakool.ee
Johanna Tammist matemaatika johanna.tammist@kehtnakool.ee 
Aleksei Kochubei  inglise ja vene keel  aleksei.kochubei@kehtnakool.ee 
Sigrid Kressel  töö- ja tehnoloogia sigrid.kressel@kehtnakool.ee
Andrus Metsma füüsika, bioloogia, keemia andrus.metsma@kehtnakool.ee
Kadri Tammar  ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus kadri.tammar@kehtnakool.ee
Meelis Tomson  informaatika, loodusõpetus meelis.tomson@kehtnakool.ee
Piret Salmiste  tugitöötaja õppe- ja kasvatustöö alal piret.salmiste@kehtnakool.ee
Liis Mätlik  keemia  liis.matlik@kehtnakool.ee
Alari Liiv  kehaline kasvatus alari.liiv@kehtnakool.ee
Kaspar Karja matemaatika kaspar.karja@kehtnakool.ee