Ulvi Koit  klassiõpetaja, inglise keel ulvi.koit@kehtnakool.ee
Ülle Aas  klassiõpetaja, eesti keel ja kirjandus ulle.aas@kehtnakool.ee
Koidu Karja   klassiõpetaja, matemaatika koidu.karja@kehtnakool.ee
Merike  Saar  klassiõpetaja, liiklus merike.saar@kehtnakool.ee
Ragne Falilejev  klassiõpetaja ragne.falilejev@kehtnakool.ee
Laura Piiper  matemaatika laura.piiper@kehtnakool.ee
Aire Tammik   õpetaja aire.tammik@kehtnakool.ee
Ingrid Jääts  pikapäevarühma õpetaja ingrid.jaats@kehtnakool.ee
Edda Rei  kunst, tööõpetus, geograafia edda.rei@kehtnakool.ee
Sigrit Jõgi   inglise keel, eesti keel sigrit.jogi@kehtnakool.ee
Gerli Kiis  inglise keel gerli.kiis@kehtnakool.ee
Dmitri Djuženkov  vene keel dmitri.djuzenkov@kehtnakool.ee
Kirsti Villard  eesti keel ja kirjandus, inglise keel kirsti.villard@kehtnakool.ee
Lea Karjane  muusika lea.karjane@kehtnakool.ee
Liivi Kundla  matemaatika liivi.kundla@kehtnakool.ee
Tiina  Türk keemia tiina.turk@kehtnakool.ee
Sigrid Kressel  töö- ja tehnoloogia sigrid.kressel@kehtnakool.ee
Andrus Metsma füüsika andrus.metsma@kehtnakool.ee
Kadri Tammar  ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, väitlus kadri.tammar@kehtnakool.ee
Ülle Raavel informaatika ulle.raavel@kehtnakool.ee
Piret Salmiste  tugitöötaja õppe- ja kasvatustöö alal piret.salmiste@kehtnakool.ee
Liis Mätlik  loodusõpetus, bioloogia liis.matlik@kehtnakool.ee
Artur Rassmann  kehaline kasvatus artur.rassmann@kehtnakool.ee