Õpilasesinduse eesmärk on olla koostööpartneriks kooli juhtkonnale, aidata kaasa demokraatliku õppekeskkonna loomisele ja kooli arengule ning loomulikult annab see omavalitsuse liikmetele võimaluse saada kogemusi demokraatia toimimisest tegelikus elus. 

Õpilasesinduse tööülesannete hulka kuulub ka kooli traditsioonide hoidmine ning mitmesuguste ürituste korraldamine. 

Õpilasesindus on selline institutsioon, mis saab ja suudab tegutseda vaid siis, kui sellega tegelevad aktiivsed ning teovõimelised noored. Ainult noored, sest õpilasomavalitsus peab koosnema vaid õpilastest, kuigi muidugi peab olema ÕE tegemistega kursis ka kooli huvijuht, kuid tema peab ÕE-s olema üksnes nõuandvaks organiks. 

ÕE on kui huviring, kus ei aeta palli taga ega tambita aeroobikat, vaid kus treenitakse demokraatiat. Iga kool on kohustatud kutsuma oma kooli õppenõukogu ning hoolekogu koosolekule ka ÕE esindaja, kelleks tavaliselt on ÕE president või tema poolt delegeeritud isik.

ÕPILASESINDUSE KOOSEIS

 - õpilasesinduse president

 - õpilasesinduse asepresident
 - protokollija

 Kerli Luik- liige
 Kersti Luik- liige
Keidi-Kaisa Liik - liige
Dagne Oidsalu - liige

Amiina Ode- liige
Riivo Aas - liige

Abelia Gleizdans - liige

Helena Pajo - liige

Liisbet Pundi - liige

Lauri Laam - liige

Maribel Uutmann - liige