Õppenõukogud 2020/2021 õppeaastal

30. november 2020 õppenõukogu nr 1

 1. I trimestri õppetöö tulemused;
 2. IÕK-de kinnitamine.

04. jaanuar 2021 õppenõukogu nr 2

 1. 2020/2021 õa II pa üldtööplaan.

15. märts 2021 õppenõukogu nr 3

 1. II trimestri õppetöö tulemused;
 2. IÕK-de kinnitamine.

10. juuni 2021 õppenõukogu nr 4

 1. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi, õpilaste tunnustamine, täiendav õppetöö.

16. juuni 2021 õppenõukogu nr 5

 1. Põhikooli lõpetamine, põhikooli lõpetajate tunnustamine.

31. august 2021 õppenõukogu nr 6

 1. Täiendava õppetöö tulemused;
 2. 2020/2021 õa õppetöö tulemused;
 3. 2021/2022 õa üldtööplaani kinnitamine;
 4. 2021/2022 õa õppenõukogu sekretäri valimine.

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt 4 korda aastas (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 1).

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).