2019/2020. õppeaasta koolivaheajad

 
 1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
 2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
 3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
 4) IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
 5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 9. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a

2019/2020 õppeaasta trimestrid:

I trimester 1. september 2019 – 29. november 2019

II trimester 2. detsember 2019 – 13. märts 2020

III trimester 16. märts 2020 – 8. juuni 2020

2019/2020. õppeaastal riiklikud põhikooli lõpueksamid: 

  • eesti keel: 1. juuni 2020
  • matemaatika: 4. juuni 2020
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juuni 2020
  • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10. juuni 2020

2019/2020. õppeaasta tasemetööd:

  • 3. klassi eesti keel: 12. mai 2020
  • 6. klassi eesti keel: 13. mai 2020