Kehtna Põhikool on Kehtna valla üldhariduslik munitsipaalkool. Koolis toimub statsionaarne õpe. 

            Kooli moto

KEHTNA KOOL ON VÕIMALUSTEROHKE KOOL.

Missioon

 Võimaldada õpetada ja õppida, kasvada ja areneda. Jälgida aega ja ruumi, kuid siiski iseendaks jääda. Austada oma esivanemate pärandit ja väärtushinnanguid neid homsetele põlvkondadele edasi andes.

Visioon

 Kehtna Põhikool on õppeasutus, kus on ühendatud uued ja vanad hariduslikud traditsioonid ning ühiskonna aegumatud  väärtused. Oleme kindlaks toeks  traditsioone austava, ettevõtliku, haritud   ja loova  isiksuse  kujunemisel.

Päevikud

Igal aastal kingib kool esimesse klassi tulevatele õpilastele meie kooli logoga päevikud. Teiste klasside õpilased saavad endale järgmiseks õppeaastaks tellida samasuguseid päevikuid kevadel. Tellides saab iga õpilane valida endale meelepärase värviga päeviku ja soovi korral ka päevikule oma nime.